Till startsidan
Transportbandstryrning på plats i krossanläggningen i Svappavaara

Inline Tracker

Transportbandstyrning som optimerar driften och reducerar era kostnader.

Ett effektivt bandstyrningssystem är en viktig nyckel till minskade underhållskostnader och ökad driftsäkerhet. Transportband som drar snett eller i värsta fall spårar ur, orsakar ofta stora skador på anläggningen och utgör dessutom en säkerhetsrisk. Inline Tracker är en helt mekanisk konstruktion som kontinuerligt övervakar och parerar transportbandets sidoförskjutningar.

Ökad driftsäkerhet

Inline Tracker är ett unikt, helt mekaniskt bandstyrningssystem som är enkelt att installera, ökar driftsäkerheten och kräver minimalt med underhåll. Inline Tracker ökar transportbandets effektivitet, livslängd och tillförlitlighet.

Funktion Inline Tracker

  • Helautomatisk mekanisk styrfunktion.
  • Minimalt underhåll.
  • Enkel installation.
  • Kontinuerlig övervakning.
  • Passar de flesta transportbandskonstruktioner.
  • Snabb och säker styrfunktion.
  • Speciellt lämpad för breda och snabba transportband.