Till startsidan
WRCbult

WRC System® - Slät yta för minimalt slitage

WRC System® (Wear Resistant Cone-System) är ett system för infästning och hantering av slitplåt, utvecklat och patenterat av oss. Grundprincipen är en skruv med koniskt huvud som skapar en slät, närmast homogen yta med slitplåten, vilket ger ett jämnt slitage av plåten, utan de försänkningar och ojämnheter som vanligtvis är en grogrund för punktslitage.

Valet av skärteknik och material förhindrar att skruven roterar i hålet, för enklare åtdragning på muttersidan. Med WRC System® förlängs livslängden på slitplåten. Det ger både en ekonomisk och miljömässig vinst, för oss och för kunden.

Hållbarare slitplåt

WRC System® (Wear Resistant Cone System) är en infästningsteknik för skyddande slitplåtar till ytor som utsätts för kraftigt slitage i olika varianter av bergtransporter och gör det möjligt att använda valfri stålkvalitet till rätt pris. Eftersom slitaget blir jämnare håller plåten längre, och serviceintervallen kan planeras mer exakt.

Lättare plåtbyten

KGS, slitplat pa truck

Tekniken går att använda för alla typer av maskiner såsom lastbilar, truckar, dumpers, lastmaskiner, grävmaskiner etc. Fördelarna med att använda WRC System® på slitplåt till maskiner är flera, bl a att det är lättare att byta ut en eller flera plåtar utan svetsning. Enklare plåtbyten inbjuder till användning av tunnare plåtar och därmed sänkt taraviktoch ökad nyttolast.

Tre olika skruvtyper

För att bredda användningsområdet för WRC System® har tre olika skruvtyper utvecklats. Samtliga har den unika koniska formen i antingen skruvhuvud eller hylsa.

Fördelar WRC System®

  • Slät yta för minimalt slitage.
  • Kan monteras från slitsidan.
  • Lättare plåtar - lättare maskiner.
  • Enklare plåtbyten.

Skruvtyper i WRC System®