Till startsidan
Hercules_LKAB Mekaniska

Bild: Ballongsläppsfordon konstruerat och tillverkat ett åt rymdbasen Esrange

Konstruktion

En konstruktionsavdelning som arbetar nära produktionen.

Vi tillhandahåller konstruktionstjänster för såväl nytillverkning som underhåll och dokumentation. Många av de uppdrag vi får kräver en helt ny konstruktion eller en utveckling av den befintliga konstruktionen för ökad funktion och/eller livslängd.

Uppdrag från ax till limpa

Vi har länge kunnat erbjuda våra kunder hela kedjan från projektering och konstruktion till genomförande och produktion. På senare år har vi även en utökad avdelning för förebyggande och löpande underhåll.

Många kunder har erfarit fördelarna med att anlita oss från ax till limpa. Bland annat har vi tillsammans med LKAB utvecklat och tillverkat arbetskorgar som används i schakt och skippar etc. Konstruktioner där det ställs höga krav på dokumentation, beräkning och utförande. Vi har också konstruerat och tillverkat ett ballongsläppsfordon åt rymdbasen Esrange.

All utveckling sker tillsammans med och nära kunden. De ritningar vi tar fram till LKAB ägs automatiskt av LKAB och levereras in i Doris.

Nära samarbete med produktionen

Våra konstruktörer besitter god kännedom om tillverkningsprocessen och har ett nära samarbete med produktionen. Det nära samarbetet innebär att konstruktörerna i samråd med produktionsansvariga tillsammans kan hitta den bästa lösningen. Detta har flera gånger resulterat i bättre och mer kostnadseffektiva konstruktioner för våra kunder.

Konstruktörerna har även under arbetets gång direktkontakt med våra tillverkningsansvariga och kan anpassa konstruktionen längs vägen för bättre resultat och lägre kostnader.

En kompetent konstruktionsavdelning

Vår konstruktionsavdelning har växt i takt med att våra uppdragsgivare mer och mer har anlitat oss för att genomföra kompletta uppdrag från ritning till tillverkning. Ansvarig konstruktör finns då med som kontaktperson genom hela projektet och många av våra kunder upplever det som en stor fördel eftersom de då har en och samma kontaktperson hela tiden. Att våra konstruktörer har en så nära relation med verksamheten innebär också att de kan ha lättare att få en tydlig bild av vad beställaren efterfrågar.

Vår konstruktionsavdelning består för närvarande av sju stycken konstruktörer.

Daniel Esberg, Petrus Esberg, Andreas Heikki, David Bergbom, Bengt Esberg, Andreas Malmgren och Jan Gunnare.

Tillsammans har de mångårig erfarenhet av maskin- och anläggningskonstruktion och har varit inblandade i flertalet stora projekt såsom rullkretsar till KK4, krossar till KUJ1365, fläkthus till KK3, plogmatare KA3.

Våra konstruktörer arbetar även fördjupat med slitage och slitageutveckling innefattande både teoretisk fördjupning men också genom praktiska tester.