Till startsidan
Korg tillverkad av LKAB Mekaniska

Arbetskorgar för gruv- och bergarbete

LKAB:s arbetskorgar konstrueras, tillverkas och saluförs av LKAB Mekaniska. De är utvecklade av personal vid LKAB:s uppfordringsanläggningar, där inspektion och service i schakt och trånga utrymmen i absolut tuffaste miljö är en del av vardagen.

Miljön är både korrosivt och mekaniskt extremt utmanande. Därför är alla våra korgar beräknade med högre säkerthetsfaktorer samt väl tilltagna för dessa tuffa förhållanden.

Arbetskorgarna kan också utrustas med mycket kraftfull belysning för arbete i just underjordsmiljöer.

Vi har ett befintligt sortiment av arbetskorgar, men tar er gärna hela vägen från idé till förstagångsbesiktning när det inte finns någon standardlösning som passar era behov.ARBETSKORGAR

AK-300

Flexibel personkorg som är lätt att bygga om och anpassa till en mängd olika miljöer och användningsområden. Här i version med hjul.

 • Typ: Arbetskorg
 • Personlast: 2 st
 • Max last: 300 kg
AK-300

I den här versionen är korgen optimerad för användning under exempelvis gruvhissar. Den är utformad för att hänga under hissen och har en slits som gör att den passar in mot hissens underlinor. I det här fallet har den medar undertill istället för hjul.

 • Typ: Arbetskorg
 • Personlast: 2 st
 • Max last: 300 kg

SERVICEKORGAR

SK 200

En smidig arbetskorg speciellt lämpad för arbeten i trånga utrymmen så som till exempel schakt, silos och liknande. Den är designad för en person som står tryggt och säkert att utföra sina arbetsuppgifter. Kan fås med extrautrustning som till exempel tak, batteri, belysning och tryckluft för verktyg.

 • Typ: Servicekorg
 • Personlast: 1 st
 • Max last: 200 kgSERVICEKORG FÖR SKIPAR

SK-300 SKIP

Service- och personkorg för inspektion och byten av slitplåt på gruvhissar (skipar). Korgen hängs upp i ett stativ som monteras på hissens tak. Höjning och sänkning sker med hjälp av en telfer. SK-300 är utrustad med ett pneumatiskt utskjutbart bord som ger en säker arbetsplattform inuti hissen. Korgen är även utrustad med uttag för tryckluftsverktyg.

 • Typ: Servicekorg
 • Personlast: 1 st
 • Max last: 300 kg

AK-300

Korg tillverkad av LKAB MekaniskaAK-300

Personkorg producerat hos LKAB MekaniskaSK-200

Personkorg tillverkad av LKAB Mekaniska

SK-300 SKIP