Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

En transportbandstyrning som optimerar driften och reducerar era kostnader.

Ett effektivt bandstyrningssystem är en viktig nyckel till minskade underhållskostnader och ökad driftsäkerhet. Inline Tracker är en helt mekanisk konstruktion som kontinuerligt övervakar och parerar transportbandets sidoförskjutningar.

Inline Tracker

Inline Tracker är ett unikt, helt mekaniskt bandstyrningssystem som är enkelt att installera, ökar driftsäkerheten och kräver minimalt med underhåll. Inline Tracker ökar transportbandets effektivitet, livslängd och tillförlitlighet.  Produkten tillhandahålls med bandtjocklek om 20 millimeter alternativt 30 millimeter.